Ny satsning på hållbara internationella utbyten

Varje år reser flera tusen elever och medarbetare från AcadeMedias skolor till andra länder för olika former av utbyten. Nu ska dessa utbyten präglas av ett tydligare hållbarhetstänk – tack vare projektet Envirasmus. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för hållbara alternativ i olika länder.

På bilden: Eleverna Shawn och Mohamed från vård- och omsorgsprogrammet på DBGY i Varberg gör praktik på ett äldreboende på Teneriffa.

Projektet EU-finansieras via Erasmus+ och aktörer från flera olika länder deltar. Från Sverige deltar Drottning Blankas gymnasieskolor (DBGY).

I ett första skede omfattar satsningen elever som läser yrkesutbildningar på gymnasiet, men ambitionen är att det ska växa och på sikt bli en obligatorisk del för alla utbyten inom Erasmus+. 

-Den bärande tanken är att elever och medarbetare som besöker ett annat land ska göra så hållbara val som möjligt på plats. Det gäller allt ifrån vad man äter och hur man transporterar sig lokalt till vilka aktiviteter man deltar i, säger Anna-Karin Berg, internationaliseringsansvarig inom Drottning Blanka. 

Webbsida, workshop och app  

För att stötta de skolor som ska delta i internationella utbyten finns en ny webbsida med information om vilka möjligheter som finns att leva hållbart i olika länder. Det kan till exempel handla om hur man källsorterar i det land man ska besöka och om man kan dricka kranvattnet istället för att köpa vatten på flaska. 

Det finns också en skräddarsydd workshop som både elever och medarbetare ska genomföra innan avresa. Tanken med den är att väcka diskussioner om hållbarhet och bidra till ökad medvetenhet om klimatsmarta val. 

Till våren lanseras dessutom en app som kan användas under själva resan, för att till exempel lokalisera butiker som säljer ekologisk mat eller närmaste cykeluthyrning. 

Utbyten är viktiga 

Anna-Karin Berg menar att internationella utbyten är viktiga för både elever och medarbetare, men att de måste kombineras med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Inte minst när antalet utbyten ökar och när vissa resmål är svåra att nå med till exempel tåg. 

-Elever som har sitt arbetsplatsförlagda lärande på ett företag i ett annat land får med sig många värdefulla kunskaper och erfarenheter. Detsamma gäller för lärare och rektorer som jobbskuggar kollegor i andra länder. Utbyten ger en extra dimension som är svår att tillgodogöra sig på något annat sätt, säger Anna-Karin Berg. 

-Med det sagt så behöver vi bära med oss hållbarhetsperspektivet i allt vi gör. I elevernas yrkesutbildningar är gröna framtidskompetenser redan en viktig del, med den här satsningen vill vi bidra till att hållbarhet blir en bärande del av våra internationella utbyten även utanför klassrummet, säger hon. 

Skillnader mellan länder 

Projektet väntas också leda till att eleverna blir mer medvetna om eventuella skillnader mellan Sverige och landet de besöker, samt om hur våra val påverkar inte bara miljön utan även social och ekonomisk hållbarhet. Vad gör vi i Sverige bra och vad kan vi lära oss av andra länder? 

– I en del fall kommer våra elever kanske inse att vi har kommit rätt långt i Sverige, men vår målsättning är också att de ska få upp ögonen för nya sätt att leva, arbeta och resa hållbart under sin vistelse i ett annat land, säger Anna-Karin Berg.  

 
Fakta om projektet Envirasmus: 

Här kan du besöka den nya webbsidan:  
https://envirasmus.eu/

Läs mer om Erasmus+ här:  
https://www.utbyten.se/program/erasmus/